Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rovdjursföreningens förslag skulle drabba hela föreningssverige

Annons

Slutreplik: Svar till Torbjörn Nilsson och Asinja Holma Rovdjursföreningen

Vår debattartikels huvudsakliga syfte var att stå uppför medbestämmande och subsidiaritetsprincipen, vilken är ett av de bärande fundamenten för EU. Beslut ska fattas nära de människor som berörs. Det är en bra princip och något som fler människor borde slå vakt om.

I flera beslut som rör jakt, skog och jordbruk sker nu en förändring. Beslut och principer inrättas på överstatlig nivå som på ett dramatiskt sätt påverkar människor, företag och natur. Vi oroas över denna utveckling.

Därför tycker vi det är viktigt att människor som har sakkunskap, erfarenhet, lokalkännedom ges större utrymme till medbestämmande, helt i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Tyvärr verkar varken Torbjörn Nilsson eller Asinja Holma förstå eller ägna några tankar åt stad/land-problematiken, att rovdjursfrågan – trots dess oerhörda påverkan på jakten– är en bagatell när det kommer till betydelsen av demokratiskt inflytande och medbestämmande. Frågan är mycket större och påverkar hela Sverige.

I det sammanhanget ger sig Torbjörn Nilsson och Asinja Holma på Jägareförbundets bidrag från staten, utan att beakta vilka konsekvenser det kan få.

Precis som debattörerna skriver är det så kallade ”allmänna uppdraget” ett bidrag och inte ett uppdrag. Det föreligger inget kontrakt som ska upphandlas, utan förbundet får ett bidrag för att utföra vissa uppgifter.

LÄS OCKSÅ: Jägareförbundet: Beslut om jakt ska fattas där jakt pågår

Skulle inte förbundet utföra uppgifterna ska bidraget betalas tillbaka och det finns inga rättsliga möjligheter att kräva att uppdraget utförs. Konkurrensverket har behandlat frågan och beslutat lägga ner det. Upphandlingsrättsliga experter har i utlåtande slagit fast att uppdraget är ett vanligt bidrag som inte behöver upphandlas, eftersom det grundläggande kravet på att det föreligger ett kontrakt i juridisk bemärkelse saknas. Även i EU:s nya upphandlingsdirektiv framgår numera tydligare att bidrag inte ska upphandlas.

Om alla bidrag i civilsamhället skulle upphandlas i Sverige skulle det innebära en totalomställning för hela den ideella sektorn, en stor förlust för samhället och dessutom utgöra ett stort avsteg från nu gällande principer om vad som utgör myndighetsutövning. Är detta vad Nilsson och Holma eftersträvar?

I så fall konkurrensutsätts bidrag för många miljarder årligen och Föreningssverige skulle drabbas på omvälvande sätt – inte minst av byråkratiska upphandlingsprocesseroch överklaganden.

LÄS OCKSÅ: Jägarna måste ta ansvar för tjuvjakten på varg

Det enda som skiljer det så kallade allmänna uppdraget från andra bidrag är att pengarna kommer från Viltvårdsfonden, som bygger på att jägarna själva betalar in en avgift för att få jaga. Andra bidrag till civilsamhället tas huvudsakligen ur statskassan.

Uttrycket kasta sten i glashus har sällan passat bättre än på Nilssons och Holmas inlägg.

Ulf Berg, orförande JägareförbundetDalarna

Mats Larsson, vice ordförandeJägareförbundet Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons