Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brev till ledarsidan: Verkligheten är en annan

Annons

Annika Rullgård upprepar i en insändare till ledarsidan 28/7 en vanlig missuppfattning om privat driven vård- och omsorg: Myten att de vinster privata vårdföretag gör eroderar kvaliteten i välfärden. 

Som med alla myter är verkligheten en annan. 

Socialstyrelsens senaste redovisning visar att privata äldreboenden är bättre än kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar som myndigheten lyfter fram. Inte heller jämförelserna av hemtjänst ger något fog för myten om de privata alternativen. Svenskt Kvalitetsindex visar att brukarna är mer nöjda med de privata utförarna än med de kommunala.

Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät omfattade tretton landsting. I undersökningen mäts bland annat förtroende, delaktighet och huruvida man skulle rekommendera vårdcentralen till någon annan. Av de tio vårdcentraler i landet som patienterna värderar högst i undersökningen är sju drivna i privat regi.

Myten att privata alternativ eroderar kvaliteten i välfärden stämmer alltså inte. Istället bidrar de till en högre kvalitet. Det borde alla som slår vakt om den svenska välfärden vara tacksamma för, eftersom det indikerar att all vård och omsorg i Sverige kan bli ännu bättre och ännu mer effektiv.

Håkan Tenelius,

näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Svar: Håkan Tenelius synes inte hålla med mig om att privata företags vinst, när de driver en offentligägd verksamhet, betalas med skattepengar. Så jämför han privat och offentlig regi utifrån till två undersökningar.

Jag har läst frågorna som ställts i SKL:s patientenkät, frågor till patienter som inte ger svar på om privat eller offentlig regi är bäst eftersom kvalitet är mycket mer än vad några patienter tycker i ett antal frågor.

Men landstingen, kunden, vet inte vad de upphandlat vilket gör det svårt att jämföra kvalitet mellan offentlig och privat regi. Lättare är att ställa frågor till patienten i tron att man får ett mått på kvalitet men kvalitet är mycket mer och måste säkra rätt behandling, journalers innehåll, kompetens och vidareutbildning av läkare, rimliga väntetider, god arbetsmiljö m m.

Offentlighetsprincipen garanterar insyn och öppenhet men när privata företag tar över driften i offentligägd sjukvård och omsorg försvinner allt vad insyn heter.

Visst finns ineffektivitet inom offentligt driven sjukvård, men det finns inget som säger att samma personer i samma lokaler skulle bli mer effektiva p g a att ett privat företag, utan insynsmöjligheter för det allmänna men med vinstintresse, tar plats.

Annika Rullgård

Mer läsning

Annons